Raporty | Raporty okresowe

Kwartał Q1 Kwartał Q3 Kwartał Q4
Data publikacji 18.05.2018
Jednostkowe sprawozdanie finansowe  Q1 2018 Q1 2018
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe  Q1 2018 Q1 2018
Raport półroczny Raport roczny
Data publikacji
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe