Raporty | Raporty bieżące

 • RB 28/2018 – Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

  17-04-2018
  Więcej
 • RB 27/2018 – Rejestracja połączenia spółek

  17-04-2018
  Więcej
 • RB 26/2018 – Złożenie wniosku o przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

  28-03-2018
  Więcej
 • RB 25/2018 – Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

  26-03-2018
  Więcej
 • RB 24/2018 – Akcjonariusze Spółki posiadający powyżej 5% głosów na NWZA

  22-03-2018
  Więcej
 • RB 23/2018 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDX S.A. oraz uchwały podjęte przez NWZ

  22-03-2018
  Więcej
 • RB 22/2019 – Otrzymanie zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie łącznego stanu posiadania akcji Spółki

  22-03-2018
  Więcej
 • RB 21/2018 – Przymusowy wykup akcji

  15-03-2018
  Więcej
 • RB 20/2018 – Zawieszenie obrotu akcjami spółki

  15-03-2018
  Więcej
 • RB 19/2018 – Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki

  23-02-2018
  Więcej
 • RB 17/2018 – Otrzymanie zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie łącznego stanu posiadania akcji Spółki

  23-02-2018
  Więcej
 • RB 16/2018 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przesłane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

  22-02-2018
  Więcej
 • RB 15/2018 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przesłane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

  22-02-2018
  Więcej
 • RB 14/2018 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przesłane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

  22-02-2018
  Więcej
 • RB 13/2018 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przesłane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

  22-02-2018
  Więcej
 • RB 12/2018 – Otrzymanie zawiadomienia akcjonariuszy o przekroczeniu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce

  15-02-2018
  Więcej
 • RB 10/2018 k – Korekta raportu bieżącego nr 10

  12-02-2018
  Więcej
 • RB 11/2018 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przesłane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

  12-02-2018
  Więcej
 • RB 10/2018 – Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki przesłane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

  12-02-2018
  Więcej
 • RB 9/2018 – Akcjonariusze Spółki posiadający powyżej 5% głosów na NWZA

  12-02-2018
  Więcej
 • RB 8/2017 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDX S.A.

  09-02-2018
  Więcej
 • RB 7/2018 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

  05-02-2018
  Więcej
 • RB 6/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

  23-01-2018
  Więcej
 • RB 5/2018 – Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

  23-01-2018
  Więcej
 • RB 4/2018 – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

  12-01-2018
  Więcej
 • RB 3/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

  12-01-2018
  Więcej
 • RB 2/2018 – Podjęcie przez Emitenta decyzji o rozpoczęciu inwestycji w postaci budowy centrum serwisowo-warsztatowego oraz związana z tym decyzja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2017.

  08-01-2018
  Więcej
 • RB 1/2018 – Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

  08-01-2018
  Więcej