Raporty | Raporty bieżące

 • RB 32/2017 – Zawiadomienie o zawarciu Porozumienia („Zawiadomienie”)

  08-12-2017
  Więcej
 • RB 31/2017 – Publikacja opóźnionej informacji poufnej

  08-12-2017
  Więcej
 • RB 30/2017 – Zawiadomienie o podpisaniu umów dotyczących bezpośrednio WDX S.A.

  08-12-2017
  Więcej
 • RB 29/2017 k – Korekta raportu bieżącego nr 29

  06-12-2017
  Więcej
 • RB 29/2017 – Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych (etapy pośrednie rozciągniętego w czasie procesu)

  05-12-2017
  Więcej
 • RB 28/2017 – Nabycie udziałów w spółce należącej do Grupy WDX i zakończenie współpracy z firmą Feralco SAS

  05-12-2017
  Więcej
 • RB 27/2017 – Zawarcie ostatecznej umowy

  01-12-2017
  Więcej
 • RB 1/2017 (EBI) – Wdrożenie zasad II.Z.2, II.Z.6, II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

  27-10-2017
  Więcej
 • RB 26/2017 – Informacja o szacunkowych wybranych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy WDX w III kwartale br. i za III kwartały 2017 roku

  24-10-2017
  Więcej
 • RB 25/2017 – Nowe zamówienie spółki spełniające, łącznie z wcześniej zawartymi umowami, kryterium znaczącej umowy

  29-09-2017
  Więcej
 • RB 24/2017 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

  27-09-2017
  Więcej
 • RB 23/2017 – Rejestracja zmian Statutu Spółki

  23-08-2017
  Więcej
 • RB 22/2017 – Akceptacja oferty na wynajem wózków

  23-08-2017
  Więcej
 • RB 21/20147 – Informacja o szacunkowych wybranych skonsolidowanych wynikach finansowych WDX S.A. za II kwartał i I półrocze 2017 roku

  21-07-2017
  Więcej
 • RB 20/2017 – Wykreślenie hipoteki

  12-07-2017
  Więcej
 • RB 19/2017 – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2017 – Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję

  20-06-2017
  Więcej
 • RB 18/2017 – Akcjonariusze Spółki posiadający powyżej 5% głosów na WZA

  16-06-2017
  Więcej
 • RB 17/2017 – Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję

  16-06-2017
  Więcej
 • RB 16/2017 – Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej

  16-06-2017
  Więcej
 • RB 15/2017 – Uchwalenie wypłaty dywidendy

  16-06-2017
  Więcej
 • RB 14/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WDX S.A.

  16-06-2017
  Więcej
 • RB 13/2017 – Wybór biegłego rewidenta

  25-05-2017
  Więcej
 • RB 12/2017 – Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

  25-05-2017
  Więcej
 • RB 11/2017 – Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki

  19-05-2017
  Więcej
 • RB 10/2017 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki

  19-05-2017
  Więcej
 • RB 9/2017 – Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

  19-05-2017
  Więcej
 • RB 8/2017 – Informacja o szacunkowych wybranych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy WDX w I kwartale 2017 r.

  08-05-2017
  Więcej
 • RB 7/2017 Informacja o szacunkowych przychodach Grupy WDX w I kwartale 2017

  11-04-2017
  Więcej
 • RB 6/2017 – Informacja o szacunkowych wybranych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy WDX w IV kwartale 2016 r. i za IV kwartały 2016 roku.

  22-02-2017
  Więcej
 • RB 5/2017 – Nowe zamówienie spółki spełniające, łącznie z wcześniej podpisanymi umowami, kryterium znaczącej umowy.

  30-01-2017
  Więcej
 • RB 4/2017 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

  23-01-2017
  Więcej
 • RB 3/2017 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

  11-01-2017
  Więcej
 • RB 2/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki w roku 2016

  03-01-2017
  Więcej
 • RB 1/2017 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

  02-01-2017
  Więcej