O Spółce | Akcjonariusze

Akcjonariat wg liczby akcji

Akcjonariat wg liczby głosów

Struktura akcjonariatu Liczba akcji Liczba glosów Akcjonariat wg liczby akcji Akcjonariat wg liczby głosów
Dariusz Bąkowski 2770416 3710416 30% 33.35%
Sławomir Bąkowski 2853032 3745032 30.89% 33.66%
WOHO Holdings Limited 3611271 3671271 39.11% 32.99%
Free float 0 0 0% 0%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 9 234 719 akcji, w tym:

  • 84.000 akcji Serii A,
    w tym 49.000 akcji imiennych,
  • 2.000.000 akcji Serii B,
    w tym 1.804.000 akcji imiennych
  • 3.900.000 akcji Serii C,
    w tym 39.000 akcji imiennych,
  • 3.250.719 akcji serii D.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.