O Spółce | Akcjonariusze

Akcjonariat wg liczby akcji

Akcjonariat wg liczby głosów

Struktura akcjonariatu Liczba akcji Liczba glosów Akcjonariat wg liczby akcji Akcjonariat wg liczby głosów
Sławomir Bąkowski 3382032 4274032 36.62% 38.41%
Dariusz Bąkowski 3516166 4456166 38.08% 40.05%
Marek Skrzeczyński 168060 228060 1.82% 2.05%
Paweł Gajewicz 6374 6374 0.07% 0.06%
Jacek Andrzejewski 16100 16100 0.17% 0.14%
Free float 2145987 2145987 23.24% 19.29%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 9 234 719 akcji, w tym:

  • 84.000 akcji Serii A,
    w tym 49.000 akcji imiennych,
  • 2.000.000 akcji Serii B,
    w tym 1.804.000 akcji imiennych
  • 3.900.000 akcji Serii C,
    w tym 39.000 akcji imiennych,
  • 3.250.719 akcji serii D.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.