Akcje WDX | Notowania

Akcje WDX S.A.

Pierwsze notowanie 29.11.2000 r.
Ilość akcji w obrocie 3.334.858 akcji serii D na rynku wolnym
Wartość akcji 3,22 zł
Nazwa giełdowa WDX
Kod ISIN WDX

Notowania akcji WDX S.A. udostępnione przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Notowania prezentowane są z 15 minutowym opóźnieniem.