Aktualności i wydarzenia

22-03-2018

RB 24/2018 – Akcjonariusze Spółki posiadający powyżej 5% głosów na NWZA

Zarząd WDX S.A. („Spółka”) informuje, że następujący Akcjonariusze posiadali powyżej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 marca 2018 r.:
WOHO Holdings Limited (Grzegorz Piejka) 3 671 271 głosów, tj. 32,99% na NWZA i 32,99% ogólnej liczby głosów
Dariusz Bąkowski 3 710 416 głosów, tj. 33,35% na NWZA i 33,35% ogólnej liczby głosów
Sławomir Bąkowski 3 745 032 głosów, tj. 33,66% na NWZA i 33,66% ogólnej liczby głosów
Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 11.126.719.