Aktualności i wydarzenia

22-02-2018

RB 16/2018 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przesłane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd WDX S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 22.02.2018 r. otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, od pani Grażyny Bąkowskiej – osoby blisko związanej z panem Sławomirem Bąkowskim, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej WDX S.A., o transakcjach na akcjach Spółki WDX S.A.
Treść otrzymanego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.