Aktualności i wydarzenia

12-02-2018

RB 10/2018 k – Korekta raportu bieżącego nr 10

Zarząd WDX S.A. niniejszym informuje, że w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 12.02.2018 r. znalazła się oczywista omyłka pisarska w powiadomieniu o transakcji sprzedaży akcji oznaczonych kodem identyfikacyjnym PLWNDLX00016 przekazanym przez Pana Marka Skrzeczyńskiego – Prezesa Zarządu.
Data transakcji – sprzedaż 60 000 akcji imiennych miała miejsce w dniu 08.02.2018 r. a nie jak omyłkowo podano w dniu 09.02.2018 r.
Treść otrzymanego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W pozostałym zakresie ww. raport bieżący nr 10/2018 z dnia 12.02.2018 r. nie ulega zmianie.