Aktualności i wydarzenia

12-02-2018

RB 9/2018 – Akcjonariusze Spółki posiadający powyżej 5% głosów na NWZA

Zarząd WDX S.A. (Spółka) informuje, że następujący Akcjonariusze posiadali powyżej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 09 lutego 2018 r.:
Dariusz Bąkowski – 3.710.000 głosów, tj. 100,00% głosów na NWZA i 33,34% ogólnej liczby głosów.
Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 11.126.719.