Aktualności i wydarzenia

01-12-2017

RB 27/2017 – Zawarcie ostatecznej umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie „Akceptacji oferty na wynajem wózków”, Zarząd WDX S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 listopada 2017 r., w późnych godzinach popołudniowych, Spółka otrzymała drogą elektroniczną od spółki Crown Gabelstapler GmbH z siedzibą w Feldkirchen (Niemcy) skan podpisanej przez Crown Gabelstapler GmbH umowy mającej za przedmiot wynajem przez WDX S.A. floty wózków widłowych wewnątrzmagazynowych na okres 72 miesięcy o łącznej ostatecznej wartości, w okresie sześcioletnim, przekraczającej kwotę 6.110 tys. zł. Zarząd Spółki podpisze umowę po otrzymaniu jej oryginału od ww. spółki. Umowa przewiduje m. in. możliwość częściowego lub całkowitego jej zakończenia przed upływem 72-miesięcznego okresu wynajmu. W przypadku zaistnienia powyższego z woli spółki Crown Gabelstapler GmbH, spółka ta dokona wcześniejszego wykupu przedmiotu wynajmu.
Pozostałe warunki tej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.