Aktualności i wydarzenia

23-08-2017

RB 22/2017 – Akceptacja oferty na wynajem wózków

Zarząd WDX S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. Spółka – w związku z otrzymaną w dniu 23 sierpnia 2017r. ofertą od spółki Crown Gabelstapler GmbH z siedzibą w Feldkirchen (Niemcy) mającą za przedmiot wynajem przez WDX S.A. floty wózków widłowych wewnątrzmagazynowych na okres 72 miesięcy – ofertę tę zaakceptowała oraz podjęła działania w celu zawarcia pomiędzy stronami pisemnej umowy w tym zakresie, a także podjęła działania przygotowujące WDX S.A. do jej realizacji. Łączna wartość tej umowy, w okresie sześcioletnim, przekroczy kwotę 6.770 tys. zł. Nadto planowane jest, że umowa przewidywała będzie możliwość częściowego lub całkowitego jej zakończenia przed upływem 72-miesięcznego okresu wynajmu. W przypadku zaistnienia powyższego z woli spółki Crown Gabelstapler GmbH z siedzibą w Feldkirchen (Niemcy), spółka ta dokona wcześniejszego wykupu przedmiotu wynajmu.
WDX S.A. poinformuje oddzielnym raportem o zawarciu umowy i jej istotnych warunkach.