Aktualności i wydarzenia

12-07-2017

RB 20/2017 – Wykreślenie hipoteki

Zarząd WDX S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka” informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 12.07.2017 r. zawiadomienia z Sądu Rejonowego w Zgierzu o wpisaniu w dniu 03.07.2017 r. wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej do wysokości 5.250 tys. zł, obciążającej nieruchomość przemysłową oddaną w użytkowanie wieczyste Spółce WDX S.A., położoną w Zgierzu przy ul. Szczawińskiej 54/58, stanowiącą działki nr 133/5,133/10, 133/14, oraz posadowione na tym gruncie nieruchomości budynkowe, na które składają się budynki i budowle stanowiące infrastrukturę produkcyjną Spółki (hala produkcyjna, budynek administracyjny, budynek socjalno-sanitarny, budynek sprężarkowni, budynek stołówki, wiaty, magazyn, stacja zasilająca, neutralizator, garaż).

O ustanowieniu ww. hipoteki Spółka informowała raportem bieżącym numer 6/2016.

Wzmiankowane wykreślenie nastąpiło w związku z Oświadczeniem Banku Raiffeisen o zwolnieniu hipoteki wydanym na prośbę Spółki.