WDX jest stabilnym i wiarygodnym partnerem w biznesie, dostawcą rozwiązań logistycznych i specjalistą logistyki magazynowej.

Więcej

Notowania

Notowania akcji WDX S.A. udostępnione przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Notowania prezentowane są z 15 minutowym opóźnieniem.

Aktualności i wydarzenia

 • Spółka opublikowała skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2017 r.

  13-11-2017
  Więcej
 • RB 1/2017 (EBI) – Wdrożenie zasad II.Z.2, II.Z.6, II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

  27-10-2017
  Więcej
 • RB 26/2017 – Informacja o szacunkowych wybranych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy WDX w III kwartale br. i za III kwartały 2017 roku

  24-10-2017
  Więcej
 • RB 25/2017 – Nowe zamówienie spółki spełniające, łącznie z wcześniej zawartymi umowami, kryterium znaczącej umowy

  29-09-2017
  Więcej
 • RB 24/2017 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

  27-09-2017
  Więcej