Raporty | Raporty okresowe

Kwartał Q1 Kwartał Q3 Kwartał Q4
Data publikacji 11.05.2017
Jednostkowe sprawozdanie finansowe  Q1 2017 Q1 2017
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe  Q1 2017 Q1 2017
Raport półroczny Raport roczny
Data publikacji 25-08-2017
Jednostkowe sprawozdanie finansowe  H1 2017 H1 2017
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe  H1 2017 H1 2017